Kernwaarden

Drie kernwaarden

Thuis bij Wilke is geënt op drie kernwaarden, namelijk: Liefde en veiligheid, leerzaam en gezellig en structuur en duidelijkheid. Lees hieronder per kernwaarde hoe Thuis bij Wilke dit in de praktijk vormgeeft.

Liefde en veiligheid

Mijn hoofddoel is om een tweede thuis te zijn voor de kinderen. Heel belangrijk voor de jonge kinderen zijn de veilige omgeving en de liefdevolle sfeer waarin ze opgroeien. We bieden de kinderen rust en vertrouwen in ons gezin, maar vinden het ook heel belangrijk dat de gewoonten en gebruiken zoveel mogelijk overeenkomen met thuis. Ieder kind is een uniek schepsel van God, wij behandelen elkaar met respect en laten iedereen in zijn waarde. Er is veel ruimte voor eigen spel. Ik kijk naar de behoefte van de kinderen wat we die dag gaan doen, maar ik probeer vooral een ‘thuisgevoel’ te creëren.

Ons huis voldoet aan alle veiligheidseisen en richtlijnen die door de GGD zijn vastgesteld, het gastouderbureau controleert hier jaarlijks op.

Leerzaam en gezellig

Het belangrijkste vind ik dat de kinderen samen leren spelen. Spelenderwijs leren ze heel veel. Ik probeer het speelgoed af te wisselen zodat de kinderen steeds weer nieuwe dingen kunnen ontdekken. Ik lees vaak boekjes voor en zing graag versjes met de kinderen. Bij de oudere kinderen vind ik het leuk om wat extra uitdaging te geven door een knutselwerkje of puzzel o.i.d. te laten maken. Ik heb een bakfiets en een vierlingkinderwagen, waar we mee op pad kunnen naar kinderboerderij of een speeltuintje of natuurlijk gewoon een rondje door de buurt. Er worden geen filmpjes gekeken of computerspelletjes gedaan tijdens de opvang. Onder het fruit eten en tijdens de lunch is er tijd voor een gezellig praatje met elkaar aan tafel, ik geniet van de peuterpraat onderling!

Structuur en duidelijkheid

Ik heb een open en eerlijke houding richting de kinderen en ouders, dit geeft rust en duidelijkheid.

Geen dag is hetzelfde, maar ik probeer wel een vaste structuur aan te houden zodat de kinderen weten hoe een dag bij mij op de opvang verloopt. Ik heb pictogrammen ophangen met de dagindeling.

Normen en waarden

Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit. Ik vind het fijn als de ouders ook een reformatorische achtergrond hebben, omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen thuis en tijdens de opvang dezelfde Bijbelse opvoeding krijgen. Ik vraag ouders die een andere identiteit/achtergrond hebben om onze christelijke identiteit te respecteren. Dit uit zich in de dagelijkse praktijk voornamelijk in de omgang met elkaar. Voor en na de maaltijden wordt er gebeden en gedankt en lezen we uit de (kinder)Bijbel.

Thuis bij Wilke

Thuis bij Wilke is een gastouderopvang in de regio Ederveen. “Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit”.

Contact Info

Aanmelden?

Stuur ons een mail om te informeren naar de beschikbaarheid in onze gastouderopvang. 

Website door: COMMAR

Thuis bij Wilke © 2021. Alle rechten voorbehouden