Dagindeling

Leidraad dagritme

Tijd

Activiteit

7.15 uur – 8.00 uur

Ontbijt: kinderen die nog moeten ontbijten kunnen hun meegebrachte brood opeten

8.30 uur – 10.00 uur

Vrij spel

10.00 uur

Fruit eten en drinken

10.15 uur

Voorlezen en/of zingen

10.30 uur

Vrij spel/ naar buiten/ fietsen/ wandelen

11.30 / 12.00 uur

Lunch

12.30 uur – 15.00 uur

Middagslaapje, kinderen die geen middagslaapje meer nodig hebben kunnen even rusten en evt. naar een cd luisteren

15.00 uur

Drinken en koekje

(evt. voorlezen)

15.30 uur – 17.45 uur

Vrij spel

Kinderen worden opgehaald

Dit dagritme is voor ons een leidraad, we gaan hier flexibel mee om.

Thuis bij Wilke

Thuis bij Wilke is een gastouderopvang in de regio Ederveen. “Onze normen en waarden zijn gebaseerd op onze christelijke identiteit”.

Contact Info

Aanmelden?

Stuur ons een mail om te informeren naar de beschikbaarheid in onze gastouderopvang. 

Website door: COMMAR

Thuis bij Wilke © 2021. Alle rechten voorbehouden